Spotkania informacyjne

W dniach 26, 27, 28 listopada 2019r. oraz 02, 03, 04 grudnia 2019r. odbędą się spotkania informacyjne, które będą miały na celu poinformowanie mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych o planowanym przedsięwzięciu.

Spotkania zostały zaplanowane we wszystkich gminach, przez które przechodzą planowane warianty obwodnicy Głogowa.

Szczegółowy harmonogram spotkań znajduje się w zakładce Spotkania.