Udział społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej

W dniu 12 kwietnia 2022r. na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (RDOŚ) zostało opublikowane obwieszczenie w sprawie przystąpienia do procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12 według wariantu PN4”.

Treść obwieszczenia jest dostępna < TUTAJ > lub na stronie internetowej RDOŚ pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rdos-wroclaw/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-7-kwietnia-2022-r-znak-woos420192021js28