Archiwum kategorii: Bez kategorii

Spotkania informacyjne – omówienie przebiegu

W dniach od 26.11.2019 r. do 04.12.2019 r. odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami miasta Głogowa oraz gmin Radwanice, Głogów, Żukowice, Kotla i Jerzmanowa, z udziałem władz samorządowych. W pierwszej części spotkań projektanci omówili pokrótce harmonogram inwestycji oraz założenia projektowe, a następnie zaprezentowali szczegółowy przebieg wszystkich analizowanych wariantów (PN4, PN5, PD2 i W4). Licznie przybyli mieszkańcy żywo uczestniczyli w dyskusji z projektantami, zgłaszali wnioski do przebiegu wariantów oraz poruszali problemy ważne dla lokalnej społeczności. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, którzy na bieżąco udzielali wyjaśnień dotyczących przebiegu obwodnicy, planów inwestycyjnych, spraw środowiskowych i wykupu nieruchomości. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania wniosków i formułowania opinii zarówno w trakcie samych spotkań, jak i bezpośrednio po nich wypełniając specjalne ankiety lub pisząc na adres biura projektów lub GDDKiA. W ramach opracowania STEŚ zostanie sporządzony szczegółowy raport ze spotkań informacyjnych.

Prezentacja podsumowująca spotkania znajduje się w zakładce  „Prezentacja ze spotkań

Ankieta

Ankieta na spotkanie informacyjne ze społeczeństwem dla zadania pod nazwą: OPRACOWANIE STUDIUM TECHNICZNO – EKONOMICZNO – ŚRODOWISKOWEGO DLA ZADANIA POD NAZWĄ „BUDOWA OBWODNICY GŁOGOWA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 12”..

Plik do pobrania w dziale Spotkania >>>

Spotkania informacyjne

W dniach 26, 27, 28 listopada 2019r. oraz 02, 03, 04 grudnia 2019r. odbędą się spotkania informacyjne, które będą miały na celu poinformowanie mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych o planowanym przedsięwzięciu.

Spotkania zostały zaplanowane we wszystkich gminach, przez które przechodzą planowane warianty obwodnicy Głogowa.

Szczegółowy harmonogram spotkań znajduje się w zakładce Spotkania.

Zabytkowa strzelnica

Na trasie przebiegu wariantów północnych PN4 i PN5 w miejscowości Serby w trakcie wizji terenowej zlokalizowano dawną strzelnicę wojskową. Zachowały się murowane kulochwyty, a w sąsiedztwie kamień upamiętniający poległych żołnierzy w czasie wojny prusko-austriackiej w latach 1866 – 1871. Oba obiekty przewidziane są do ujęcia wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Strzelnica 01
Strzelnica 02
Strzelnica – kamień pamiątkowy

Zawarcie umowy

W dniu 22 sierpnia 2018r. została zawarta umowa pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu a firmą Transprojekt Gdański na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12”