Spotkania informacyjne omówienie przebiegu

W dniach od 26.11.2019 r. do 04.12.2019 r. odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami miasta Głogowa oraz gmin Radwanice, Głogów, Żukowice, Kotla i Jerzmanowa, z udziałem władz samorządowych. W pierwszej części spotkań projektanci omówili pokrótce harmonogram inwestycji oraz założenia projektowe, a następnie zaprezentowali szczegółowy przebieg wszystkich analizowanych wariantów (PN4, PN5, PD2 i W4). Licznie przybyli mieszkańcy żywo uczestniczyli w dyskusji z projektantami, zgłaszali wnioski do przebiegu wariantów oraz poruszali problemy ważne dla lokalnej społeczności. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, którzy na bieżąco udzielali wyjaśnień dotyczących przebiegu obwodnicy, planów inwestycyjnych, spraw środowiskowych i wykupu nieruchomości. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania wniosków i formułowania opinii zarówno w trakcie samych spotkań, jak i bezpośrednio po nich wypełniając specjalne ankiety lub pisząc na adres biura projektów lub GDDKiA. W ramach opracowania STEŚ zostanie sporządzony szczegółowy raport ze spotkań informacyjnych.

Prezentacja podsumowująca spotkania znajduje się w zakładce  „Prezentacja ze spotkań