Aktualizacja rozwiązań projektowych

Informujemy, że w zakładce Projekt/STEŚ umieszczone zostały aktualne pliki z planami sytuacyjnymi przebiegu wariantów  obwodnicy Głogowa. Przedstawione przebiegi będą stanowiły podstawę przygotowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.