Planowane posiedzenia ZOPI i KOPI

Na grudzień 2020r. zaplanowano posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) w Oddziale GDDKiA we Wrocławiu, natomiast na styczeń 2021 r. posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) w centrali GDDKiA w Warszawie. Na posiedzeniach zostanie dokonana ocena poprawności rozwiązań zawartych w dokumentacji STEŚ oraz wskazany zostanie wariant obwodnicy Głogowa preferowany przez Inwestora na potrzeby postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.