Aktualizacja rozwiązań projektowych ( czerwiec 2021)

Informujemy, że w zakładce Projekt/STEŚ umieszczone zostały aktualne pliki z planami sytuacyjnymi przebiegu wariantów obwodnicy Głogowa.

Przedstawione rozwiązania projektowe uwzględniają ustalenia przyjęte na posiedzeniu KOPI w dniu 19 lutego 2021r.