Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

W dniu 17 czerwca 2021r. w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12. Wniosek złożono według wariantu PN4, który został wcześniej wybrany na posiedzeniu KOPI.

Decyzja środowiskowa jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o tzw. specustawę drogową.