Badania geologiczne na etapie koncepcji

W dniu 19 września 2022r. decyzją nr 6/2022 Marszałek Województwa Dolnośląskiego zatwierdził projekt robót geologicznych , które będą wykonywane na etapie koncepcji programowej. Przewidziane prace i roboty pozwolą w ramach rozpoznania geologiczno-inżynierskiego ustalić przydatność gruntów podłoża do właściwego i bezpiecznego zaprojektowania wszystkich obiektów budowlanych i ich zabezpieczeń przed ewentualnym wpływem niekorzystnych zjawisk i procesów geodynamicznych. Umożliwią one przede wszystkim wybór właściwej metody posadowienia obiektów budowlanych, dobór metod wzmocnienia podłoża, wybór sposobu prowadzenia robót ziemnych, dobór odpowiedniej technologii wydobycia gruntów z wykopów oraz formowania nasypów, a także wybór odpowiedniej metody kontroli stanu technicznego budowli.

Zakres planowanych robót obejmuje wykonanie 1717 otworów badawczych oraz przeprowadzenie badań laboratoryjnych, na podstawie których zostanie opracowana dokumentacja geologiczno-inżynierska.  Rozpoczęcie prac terenowych zaplanowano na drugą połowę października br.

Treść decyzji Marszałka jest dostępna <TUTAJ>