Decyzja środowiskowa

W dniu 14 października 2022r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. W decyzji ustalono środowiskowe uwarunkowania realizacji takie, jak: rozdaj i miejsce realizacji inwestycji, istotne warunki korzystania ze środowiska, wymagania dotyczące ochrony środowiska. Decyzja środowiskowa nałożyła na inwestora obowiązek wykonania i przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji ZRID (na podstawie tzw. specustawy drogowej). Decyzja otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności.

Treść decyzji RDOŚ we Wrocławiu jest dostępna TUTAJ>>>