Posiedzenie KOPI na etapie koncepcji programowej

W środę, 8 marca 2023 roku odbyła się Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad (tzw. KOPI), w formie wideokonferencji. Spotkanie dotyczyło dokumentacji projektowej opracowanej w ramach umowy pn. „Studium Techniczno–Ekonomiczno-Środowiskowego dla zadania pod nazwą: „Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej 12”. W wideokonferencji udział wzięli przedstawiciele m.in. Ministerstwa Infrastruktury, samorządowców, Straży Pożarnej, PKP i innych instytucji mających wpływ na inwestycję.

Podczas spotkania projektant omówił Koncepcję Programową (KP) dla wariantu PN4, który został zatwierdzony do dalszych analiz na posiedzeniu KOPI dla etapu STEŚ w 2021 r. oraz w październiku 2022 r. uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Trasa obwodnicy zostanie zrealizowana nowym śladem, zgodnie z przebiegiem wariantu PN4 po zachodniej stronie miasta Głogowa i przebiegać będzie przez tereny gmin: Radwanice, Żukowice, Kotla, Głogów oraz miasto Głogów. Obwodnica Głogowa rozpocznie swój bieg w gminie Radwanice (powiat polkowicki) na istniejącym północnym rondzie węzła Głogów Zachód (węzeł na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S3 z drogą krajową nr 12), a zakończy się w miejscowości Stare Serby, poprzez włączenie projektowanej obwodnicy do istniejącej drogi krajowej nr 12. Docelowo przebieg obwodnicy Głogowa spełniać będzie wymagania bezpieczeństwa ruchu drogowego, techniczna, ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, odpowiednie dla tego typu inwestycji.

Każdy uczestnik posiedzenia KOPI mógł zabrać głos i wypowiedzieć się na temat zaprezentowanego przebiegu oraz wnieść swoje uwagi. Obecnie trwa analiza wszystkich zgłoszonych stanowisk.

Zakończenie prac projektowych, z uwzględnieniem uwag KOPI dla budowy obwodnicy Głogowa, planowane jest w II kwartale br. Wynikiem będzie przygotowanie i ogłoszenie przetargu na Wykonawcę robót w formule Projektuj i buduj oraz Nadzór Inwestorski, po wcześniejszym zatwierdzeniu aneksu do Programu inwestycji – z uwagi na wzrost wartości zadania inwestycyjnego.