Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

W dniu 18 sierpnia 2023 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję odwoławczą do decyzji RDOŚ z dnia 14 października 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Organ odrzucił wniosek Stowarzyszenia Eko-Serby z dnia 24 października 2022 r. o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia, wprowadzając jednocześnie liczne szczegółowe korekty i uzupełnienia.

Treść decyzji GDOŚ jest dostępna TUTAJ >>>