Zakończenie prac projektowych na etapie koncepcji programowej

Zostały zakończone prace projektowe etapu koncepcji programowej.

Projekt został odebrany przez inwestora i skierowany do dalszego etapu przygotowania inwestycji.

Dokumentacja projektowa obejmuje m.in. branże drogową, mostową, sanitarną, elektroenergetyczną, melioracyjną, a także opracowania z zakresu geologii, inżynierii ruchu i geodezji.

W zakładce „Projekt/Koncepcja programowa” zamieszczono wyciąg z projektu.