Linki

ZARZĄDCY DRÓG:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu
Powsańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
http://www.gddkia.gov.pl/

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Krakowska 28, 50-425 Wrocław
https://dsdik.wroc.pl/

STAROSTWA POWIATOWE:

Powiat Głogowski
Sikorskiego 21, Głogów 67-200
http://www.powiat.glogow.pl/

Powiat Polkowicki
św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
http://powiatpolkowicki.pl/

URZĘDY MIAST I GMIN:

Urząd Miejski w Głogowie
Rynek 10, 67-200 Głogów
http://www.glogow.pl/

Urząd Gminy Głogów
Piaskowa 1, 67-200 Głogów
http://www.ugglogow.com.pl/

Urząd Gminy Żukowice
Żukowice 148, 67 – 231 Żukowice
http://www.zukowice.pl/

Urząd Gminy Jerzmanowa
Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa
https://www.jerzmanowa.com.pl/

Urząd Gminy Kotla
Głogowska 93, 67-240 Kotla
http://www.kotla.pl/

Urząd Gminy Radwanice
Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice
https://www.radwanice.pl/

POZOSTAŁE:

Ministerstwo Infrastruktury
Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
https://www.gov.pl/web/infrastruktura

Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Plac Europejski 2, 00–844 Warszawa
https://www.cupt.gov.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
http://www.umwd.dolnyslask.pl/

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
https://www.duw.pl/

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Tadeusza Kościuszki 82, 50-441 Wrocław
http://wroclaw.rdos.gov.pl/

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Norwida 34, 50-950 Wrocław
https://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/index

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu
50-243 Wrocław, ul. Władysława Łokietka 11
https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
B. Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław
http://dolnyslask.witd.gov.pl/

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
Borowska 138, 50-552 Wrocław
http://straz.wroclaw.pl/

Instytut Rozwoju Terytorialnego
Dawida 1a, 50-527 Wrocław
https://www.irt.wroc.pl/